tidningsARKIVET@y5

Hej och välkommen till tidningsARKIVET@y5.

Här finns fyra dagstidningar inlästa från 1800-talet. Det gäller Aftonbladet, Dagens Nyheter Norrköpings Tidningar och Svenska Dagbladet. Tidningarna är hämtade från kungliga bibliotekets fria material, https://data.kb.se

Välj dagstidning som du vill bläddra i:

Aftonbladet
Aftonbladet
Dagens Nyheter
Dagens Nyheter
Norrköpings Tidningar
Norrköpings Tidningar
Svenska Dagbladet
Svenska Dagbladet
Eller bläddra bland alla dagstidningar samtidigt:
Alla dagstidningar samtidigt
Alla samtidigt

Hjälp

Tidningarna är fördelade på sidor för varje år och månad. Det finns en sådan fördelning för var och en av de fyra dagstidningarna samt en gemensam fördelning där dagstidningarna listas intill varandra.

Kungliga biblioteket har läst in bilder på alla sidor. Dessa har sedan teckentolkats (OCR) med varierande kvalitet, men ofta identifieras rätt ord vilket gör texterna sökbara.

Varje tidning presenteras först med en bild (miniatyr) på varje sida och därefter följer den teckentolkade texten. Klickar man på en bild (miniatyr) öppnas på en bildvisare innehållande tidningssidan. Klickar man på ett sammanhang (block) i den teckentolkade texten öppnas på samma sätt en bildvisare innehållande tidningssidan där sammanhanget är inzoomat.

Texten är indelad i ett antal block vilka automatiskt har identifierats och motsvarar en sammanhängande text i en spalt, vilket ofta motsvarar en artikel eller annons.

I bildvisaren är valt block markerat med en ruta. I den teckentolkade texten är alla block inrutade. Klickar man på ett block i den teckentolkade texten navigerar man som sagt till motsvarande block i bilden.

Bildvisare

När man öppnat en bild på en sida kan man använda följande funktioenr i bildvisaren:

FunktionTangentbordSkärm (dator eller mobil)
Visa och dölj menynmTryck på knappen
Stäng bilden på sidanEscTryck på knappen
Zooma in eller förstora bilden+Tryck på knappen . Rullhjul på mus. Dra isär på touchskärm.
Zooma ut eller förminska bilden-Tryck på knappen  Rullhjul på mus. Nyp på touchskärm
Flytta bilden åt vänster/höger/uppåt/nedåtPiltangenternaTryck på knapparna  Klicka och dra med mus. Dra på pekskärm.
Gå till föregående/nästa sammanhang (block)Page Up / Page DownTryck på knapparna 

Sökning

tidningsARKIVET@y5 har förnärvarande ingen egen sökfunktion. Ett tips är att söka via google och ange att bara sidor från tidningsarkivet ska visas. Gör det genom att skriva site:tidningar.y5.se utan något mellanslag. Skriv därefter de ord du vill söka på till exempel kungen.

Testa direkt genom att trycka på denna länk: https://www.google.se/search?q=site%3Atidningar.y5.se+kungen.

Bidra

Bidra gärna till att förbättra tidningsARKIVET@y5, till exempel:

Kontakt

E-post: kontakt@tidningar.y5.se